Volg Ons

Uw winkelwagen is leeg

Voeg iets toe om me gelukkig te maken :)

Bestel nu
Subtotaal:
Korting:
Cadeaubon:
Totaal:

Express betalingsmethoden

We zullen uw adres gebruiken dat is opgegeven in PayPal. De bezorgkosten worden ook berekend op basis van dit adres.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

Medische Disclaimer

Van kracht sinds 30 augustus 2018

Individuele resultaten kunnen variëren. De op deze website vermelde producten en teksten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen en vervangen geen medisch advies. Advies over de behandeling of verzorging van een individuele patiënt moet worden verkregen door overleg met een arts of een opgeleide zorgverlener die toegang heeft om de patiënt te onderzoeken en/of bekend is met de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

De op deze website gepubliceerde of aan deze website gekoppelde informatie en adviezen zijn niet bedoeld ter vervanging van de diensten van een arts of een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en vormen evenmin een relatie tussen arts en patiënt. De behandeling en/of resultaten van elk individu kunnen variëren op basis van hun unieke omstandigheden. Bij het gebruik van het product (of het ontbreken daarvan) moet rekening worden gehouden met de specifieke medische situatie van een patiënt en het medische oordeel van zijn zorgverlener. Besluit tot het gebruik van het product mag alleen worden genomen na bespreking van de specifieke situatie van de patiënt; doelstellingen, risico's en voordelen en andere relevante medische informatie. Getuigenissen of verklaringen van personen binnen of zonder deze site kunnen niet worden beschouwd als een vervanging voor deze discussie, noch als een evaluatie, noch als een garantie met betrekking tot de resultaten. De teksten en afbeeldingen op deze website, of gelinkt aan deze website, zijn niet bedoeld als uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot resultaten, beloften of voordelen van productgebruik. Het al dan niet gebruiken van een hulpmiddel moet door de patiënt worden beoordeeld op de risico's en voordelen van dergelijk gebruik, en alleen na overleg met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Het gebruik van deze site betekent erkenning en aanvaarding van deze beperkingen en disclaimers. Reproductie van de tekst, afbeelding of strategie aanwezig op de site voor commercieel of persoonlijk gewin is verboden; elke reproductie van deze aard moet plaatsvinden met uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande goedkeuring van 'Pranamat Sales & Marketing'.

Het gebruik van deze site betekent erkenning en aanvaarding van deze beperkingen en disclaimers. Verdere verspreiding van deze informatie op deze site is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Pranamat Sales & Marketing'.

WAARSCHUWINGEN

Raadpleeg, voordat u Pranamat ECO gebruikt, uw arts als u een van de onderstaande medische aandoeningen heeft; deze lijst is geenszins uitputtend - raadpleeg altijd uw arts als u twijfelt:

  • Oncologie;
  • Stollingsproblemen (hemofilie) of het gebruik van anticoagulantia of bloedverdunners;
  • Epilepsie;
  • Aanzienlijke huidschade (ernstig eczeem of psoriasis, gordelroos) in de gebruiksgebieden;
  • Zwangerschap;
  • Koorts of een acute ziekte;
  • Hartaandoeningen of andere coronaire aandoeningen;
  • Ernstige vorm van elke ziekte;
  • Elke aandoening die een zintuiglijke verwerkingsstoornis creëert, vooral bij nood;
  • Tromboflebitis.

Het gebruik van Pranamat ECO vervangt de medische behandeling niet.

Alstublieft raadpleeg uw arts als u twijfelt over het gebruik van dit product.